Metals

Let’s recycle Metals

De hoofdactiviteit van Galloo is sinds de oprichting in 1939 steeds dezelfde gebleven: recuperatie en recyclage van oude metalen.

In de lijst met onze filialen kan u alle contactgegevens en de openingsuren van de dichtsbijzijnde afdeling terugvinden.

 

Doorheen de jaren waren we getuige van een continue verandering, en voornamelijk een verbetering van de recyclagetechnieken. De recyclagesector kent een voortdurende innovatie, waarin Galloo altijd al een voortrekkersrol heeft vervuld.

Via verschillende, ondertussen uiterst geavanceerde, methodes recycleert Galloo fabrieksschroot, oude metalen en afgedankte consumptiegoederen. De recyclage van elektronicaschroot, oude wagens en kunststoffen lichten we toe in een apart hoofdstuk (electronics - cars - plastics).

Als we de recyclage van metalen onder de loep nemen, dan kunnen we twee stromen onderscheiden: fabrieksschroot en oude metalen.


Aangeleverd fabrieksschroot is veelal homogeen, en laat zich dan ook op een betrekkelijk eenvoudige manier omzetten tot grondstoffen. Zware metalen worden geknipt door één van onze scharen, de lichtere metalen komen terecht in de pers.

In beide gevallen zijn de secundaire grondstoffen voornamelijk bestemd voor de metaalindustrie. Door het gebruik van gerecycleerde materialen als grondstof helpen we de natuur op meer dan een manier. Galloo houdt dankzij de recuperatie heel wat metaal van de afvalberg. Bovendien komt er bij gebruik van secundaire grondstoffen minder CO2 vrij dan bij de ontginning en verwerking van ertsen. Tot slot worden de natuurlijke bronnen minder aangesproken, en bijgevolg vermijden we uitputting van natuurlijke rijkdommen.

Fabrieks- schroot

Oude metalen

Oude metalen, afkomstig van schroothandelaren en ingezameld via ons uitgebreid netwerk van filialen of verzameld in containerparken, vormen een tweede stroom recycleerbare metalen. In tegenstelling tot fabrieksschroot, zijn oude metalen veelal een verzameling van verschillende soorten. Dit vraagt dan ook een andere aanpak.

Metalen komen, samen met gedepollueerde consumptiegoederen, terecht in een shredder, een grote breker die de metalen in luttele seconden verbrijzelt. Het resultaat van dit proces is een hoop relatief kleine deeltjes metalen en andere materialen, zoals rubber, hout en plastics.

Opeenvolgende processen scheiden de ferrometalen (ijzerhoudende) van de non ferro’s en de niet-metalen. De ferrometalen kunnen als grondstof dienst doen in de metaalverwerkende industrieën.

Uit de non-ferrometalen filtert Galloo de kunststoffen die apart worden verwerkt, en de niet-metalen. De overblijvende non-ferro’s sorteren we per soort door middel van flotatietechnieken in zelf ontworpen scheidingsinstallaties.

Zo vindt het overgrote deel van de materialen die bij ons worden geleverd een nuttige toepassing en geven we de aarde net dat beetje meer ademruimte. Let’s recycle metals!